งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอภาราอุดรธานี | www.buysaledaily.com 

ประกาศอัพเดท

งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอภาราอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:15:21 น. เข้าชม 291 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจ.ภาคสุริยาออกเฉลียงทิศอุดรตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการยกขึ้นให้เป็นนครประธานของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือแบบเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายเหนือ คือ พารากุมภวาปี พาราหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโล มีแดนกะ 11,730 ที่คุมขังกม. (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือ และยังมีอู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของบ้านเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมบริบูรณ์ เมืองอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตดูแลโถงใหญ่ยอดในบ้านเมือง ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งภูมิอากาศและทางถนนของภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศเหนือ เป็นศูนย์กลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางรวมตัวและจารีตภาคสุริยาออกเฉลียงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยาพบว่า แถวทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นทำนองดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยอมรับในวงการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างแว่นแคว้นว่า ท้องถิ่นที่เป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนก่อนเรื่องเก่าแก่ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบใหญ่ในลำดับขั้นสูง และอาจกระจายเสียงความเจริญเติบโตนี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะดั่งยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบใหญ่ที่บ้านเชียงแล้ว พท.ที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยตำนานของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดในวิชาประวัติศาสตร์แต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีอุบัติในตำนานครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงพหลไทยมาถึงมณฑลหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชไม่สบายด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่แหละคาดการณ์ว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดจังหวัดอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกสงคราม กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่นครหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับกองทัพไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งหมู่ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาท 1เหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่วงท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ เพียงแต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดนครจังหวัดหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส เกี่ยวจากชาวต่างชาติเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เอิ้นว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยรักษาพยาบาลรัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายสายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 มณฑล มีข้อกำหนดห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่มณฑลหนองคาย อันเป็นมณฑลศูนย์กลางกลางของหัวนครหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้) ห่างจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กม. ครั้นทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมควรสม เพราะมีที่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองแจ่มแจ้งสมัยนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งหมดไปมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยบังเอิญเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านความกระชับและการเมืองระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อเมืองจนถึงคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราโชงการให้จัดตั้งภาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด ธานี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการผันแปรการคุ้มครองจากแบบแผนสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรดูแลงานราชการผืนดิน เลิกล้มการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเหลือเนื้อๆเมืองและอ.เพียงนั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอเพียงจังหวัด "อุดรธานี" เท่านั้น ทำนองไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีหน่วยงานร.ด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงรูปร่างของสูญสิ้นกลางการดำเนินงานในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องเดินทางทางเทพนิรมิต[แก้] สวนหลวงหนองชัด สวนธารณะหนองตระหนัก อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีในวนอุทยานสิงขรสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อ.นครอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอพาราอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูเท้า,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยรักษาสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันนาลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ชื่น,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่ท่องท่องเที่ยวทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักเมืองธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ประเทศ วัดมัชฌิมาวาส อ.ภาราอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษ์ ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.มณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.พาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูเท้า)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาจุน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ อู่ท่องเดินทางศิลปประเพณีนิยมระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงกระจ่าง อ.เมือง ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักประเทศ มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพระพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนของกิน สงกรานต์ประเทศอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี บริเวณสวนทั่วไปหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 งานบุญบั้งไฟกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดเขตสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานหน้าที่ว่าการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษา ในช่วงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.นครจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่จำหน่ายผ้าพื้นเมือง บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอพาราอุดรธานี งานทุ่งศรีพารา งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางผนึกการท่องเที่ยวกับเมืองใกล้เคียงข้าง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มให้-หาดคัมภีร์-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานสันถวไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนหลวง/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี เดิมกู่เรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว มณฑลเพราะเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราอุดรธานีได้ทำการปฏิรูปหนองตระหนักขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยละแวกตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลีประดับหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำตะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีชาวเมืองไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเบี่ยงเหนือจะมีพระวังหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่พลเมืองสำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปหนองบัว เป็นสวนทั่วไปเพราะด้วยใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ข้าแผ่นดินในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ข้างในเขตอ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกต้นไม้แต่งไว้ดุจสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เสมอธานีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์กัณฑ์มหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดร สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งพนมและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5ธานี(จังหวัดนครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แม่น้ำพอง-ห้วงน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควการรบพุ่ง-ลำน้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-น้ำการสู้รบ-ลำธารายนต์ง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งยอดน้ำลำธารที่เด่นของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เอ้กระนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและประเภทพืชจัดเตรียมข่าวสารเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ ธานีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีคณะปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่เมืองจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บุรีสกลนคร มีคณะดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจ.อุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ ธานีอุดรธานี วนอุทยานสิงขรสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.มณฑล เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่มณฑลแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วภูมิประเทศอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี) ถิ่นท่องเดินทางล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องตะลอนดวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเหตุด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อำเภอนครอุดรธานี สถานที่เด่นทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนเหตุการณ์ในอดีตภูตีน ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศอุดรธานี อำเภอภารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.พาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่วิธูศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนประชุมวิวัฒน์ราม อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดทางสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน ถิ่นเรียนและท่องเตร็ดเตร่เชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

www.รับจ้างโพสต์.com ลงประกาศฟรี รับโพสต์เว็บ รับโพสโฆษณา ทุกแพ็กเกจ สนใจติดต่อ 082-869-7997

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 18 พ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 547 ครั้ง

รับโพสต์ประกาศทุกอย่าง โพสต์ขายของ, โพสต์ขายบ้าน, โพสต์โฆษณาประชาสัมพันธ์, ทุกบริการโพสต์ นับว่าเป็นผลดีในการเผยแพร่เว็บไซต์

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 28 พ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 850 ครั้ง

รับโพสต์, รับจ้างโพสต์, รับโพสเว็บ, รับจ้างโพสต์โฆษณา, รับจ้างโพสต์เว็บบอร์ด, รับโพสต์ blog, รับโพสต์เว็บประกาศฟรี, โทร.082-869-7997

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 5 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1215 ครั้ง

รับโพสเว็บไซต์, รับโพสต์เว็บ, รับโพสต์, รับโพสโฆษณา, รับจ้างโพส

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆการตลาด 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 488 ครั้ง

รับโพสเว็บบอร์ด โพสต์เว็บบอร์ด รับจ้างโพสเว็บบอร์ด ทำให้เว็บไซต์ของท่านอยู่ในอันดับที่ดีในผลการค้นหา Google หรือ Search Engine อื่นๆ

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 6 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 334 ครั้ง

คุ้มสุดๆ รับโพสต์เว็บ ลดราคาทุกแพ็คเก็จ ให้เว็บคุณอันดับดีขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น โทร : 082-869-7997

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 17 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 453 ครั้ง

www.รับโพสเว็บ.com บริการโพสต์เว็บ โปรโมทเว็บไซต์, ด้วยบริการที่ยาวนานเกือบ 10 ปี ทำให้ลูกค้าเป็นที่รู้จัก และเชื่อใจในบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีผลงานการันตี ตรวจสอบได้ มีรายงานโพสต์

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 15 มี.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 193 ครั้ง

คุ้มสุดๆ รับโพสต์เว็บ ลดราคาทุกแพ็คเก็จ ให้เว็บคุณอันดับดีขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น โทร : 082-869-7997

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 21 มี.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 400 ครั้ง

www.รับจ้างโพสต์.com บริการรับโพสบล๊อก ,รับโพสเว็บ, รับโพสต์เว็บ, รับโพสเว็บไซต์

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 3 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 369 ครั้ง

www.รับจ้างโพสต์.com รับจ้างโพสต์ รับโพสเว็บ ราคาถูก โพสด้วยมือ มีผลงานการันตี ตรวจสอบได้ มีรายงานโพสต์

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโฆษณา 19 เม.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 310 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:15:21 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน